Promocja zaangażowania się mniejszości narodowych w lokalną politykę w Irlandii

Jak poprawić świadomość Polaków o czynnych i biernych prawach wyborczych im przysługujących.

Read More