Nasze-chleby-1.png

Borelioza

Adam Oleś.

W ostatnim czasie w Irlandii zwiększyła się liczba kleszczy, niektórzy też zostali przez nie ukąszeni. Jak samo ukąszenie i obecność kleszcza może być w pewien sposób uciążliwe tak też może być powodem zarażenia groźną chorobą zwaną boreliozą (ang. Lyme Disease). Choroba ta, a szczególnie jej nie zdiagnozowana i nie leczona postać może spowodować nieodwracalne skutki w naszym organizmie.

Najczęstszym symptomem wystąpienia boreliozy jest wystąpienie rumienia wędrującego. Pojawia się zazwyczaj w ciągu 7-14 dni po ukąszeniu przez zarażonego tą bakterią kleszcza. Zazwyczaj samoistnie znika po okresie około 1 miesiąca. Jeśli pozostaje dłużej, świadczy to o rozsianiu się krętków czyli przejściu boreliozy skórnej do postaci wczesnej rozsianej.
Rumieniu wędrującemu mogą towarzyszyć objawy grypopodobne. Rumień wędrujący występuje jednak tylko u ok 50% ukąszonych osób.