Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej proklamował rok 2017 – Rokiem Kościuszki.

Obchodzony jest on na całym świecie pod auspicjami UNESCO, w związku z dwusetną rocznicą śmierci Naczelnika.

Czołowy polski bohater narodowy, który walczył o niepodległość Polski pod koniec XVIII wieku, znany jest również z roli, którą odegrał w Wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, jak i z krytyki niewolnictwa oraz propagowania zasad równości i sprawiedliwości społecznej. W celu uczczenia rocznicy jego śmierci, zachęcamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Kościuszkowskim, którego organizatorem jest organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z Sydney, wspierana przez Komitet Kopca Kościuszki, The Kosciuszko Foundation i Polską Fundację Kościuszkowską. Poprzez ten międzynarodowy konkurs organizatorzy pragną złożyć hołd Kościuszce jako Przyjacielowi Całej Ludzkości. Można wybrać dowolną formę upamiętnienia bohatera poprzez dzieła muzyczne, sztukę czy poezję.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje dostępne są NA STRONIE ORGANIZATORA KONKURSU

Żródło: Kościuszko Heritage Inc.