Rada hrabstwa Cork udzieliła zgody na budowę supermarketu Lidl w Douglas , który będzie zlokalizowany na terenie dwóch akrów między Carrigaline Road i Churchyard Lane …

Jest to już druga próba budowy supermarketu w tym miejscu. Wcześniej organ ds. Planowania spotkał się z sprzeciwem wobec proponowanego projektu dotyczącego ruchu, parkowania i wizualnego wpływu supermarketu na okolicę …

Zdania na temat tego czy Lidl jest potrzebny w tym rejonie są podzielone. Przeciwnicy budowy Lidla twierdzą, że kolejny supermarket będzie katastrofalny dla ruchu. Zwolennicy natomiast twierdzą że w Douglas jest duże zapotrzebowanie na tego typu obiekt.