W ubiegłą sobotę, 24 marca 2018, odbyło się seminarium na temat zaangażowania migrantów w politykę na poziomie lokalnym. Seminarium było współorganizowane między innymi przez Forum Polonia z Dublina. Stowarzyszenie MyCork reprezentował współpracujący z nami pan Mateusz Grześkowiak.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem ministra Davida Stantona. Potem przedstawiono zasady dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego w Irlandii dla mniejszości narodowych. Na zakończenie seminarium przedstawiciele głównych partii politycznych w Irlandii rozmawiali z uczestnikami o tym, jak programy tychże partii wspierają imigrantów. Podczas seminarium jego uczestnicy mieli także możliwość nawiązania współpracy i wymienienia się doświadczeniami z reprezentantami organizacji non-profit działających na terenie Irlandii.

Minister Stanton podkreślił znaczenie zróżnicowania rasowego i etnicznego dla rozwoju Irlandii, zarówno pod względem kulturowym jak i ekonomicznym. Wg Pana Ministra, kolejnym naturalnym krokiem rozwojowym jest zaangażowanie się imigrantów w działalność polityczną. Kluczowym dla dobra mniejszości jest, aby miały one swoich przedstawicieli w City Councils i County Councils. Na chwilę obecną mniejszości narodowe stanowią około 12 % populacji Irlandii, a Polacy są najbardziej liczną z tych mniejszości. Niestety, te liczby nie przekładają się na ilość reprezentantów owych mniejszości w radach miejskich i radach hrabstw. Na 949 aktualnie sprawujących władzę radców, jedynie 3 osoby to osoby nie będące Irlandczykami. Duży wpływ na powyższe statystyki ma fakt braku świadomości Polaków o czynnych i biernych prawach wyborczych im przysługujących.

David Stanton

Aby móc głosować w lokalnych wyborach w przyszłym roku, wystarczy mieć skończone 18 lat, mieszkać w Irlandii co najmniej pół roku przed wyborami (tzw. status rezydenta) i zarejestrować się. Formularze rejestracyjne są dostępne u Sekretarza MyCork, pani Mai Skowron-Grześkowiak. Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się i do głosowania na preferowanych przez siebie kandydatów.

Aby móc kandydować w lokalnych wyborach w przyszłym roku, wystarczy mieć skończone 18 lat, mieszkać w Irlandii co najmniej pół roku przed wyborami i zarejestrować się jako kandydat. Można kandydować z ramienia wybranej przez siebie partii (za aprobatą jej władz) lub jako niezależny kandydat. Aby zarejestrować się jako kandydat niezależny, należy zebrać 15 podpisów od osób popierających Państwa kandydaturę.

Stowarzyszenie MyCork oferuje wsparcie wszystkim zainteresowanym kandydowaniem do lokalnych władz samorządowych w postaci doradztwa przy procesie rejestracji a także prezentacji sylwetek i programów wyborczych zarejestrowanych kandydatów za pośrednictwem naszego portalu www.mycork.org oraz profilu FB MyCork. Mamy nadzieję, iż wsparcie ze strony naszego Stowarzyszenia zachęci Państwa do zaangażowania się w działania wspierające mniejszość polską w Irlandii.