Jak zapisać się na nasz kurs języka angielskiego?

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem w naszym dwunastotygodniowym kursie języka angielskiego: