Teatr „Bric-a-Brac” powstał w Centrum Together-Razem w lipcu 2012r. z inicjatywy Moniki Kucharskiej, instruktora, reżysera i opiekuna grupy. „Bric-a-Brac” to grupa miłośników przygody ze sceną, którzy bawiąc się słowem, ruchem i piosenką, dzielą się swoją   wrażliwością i bogactwem emocji. Szkoląc swój warsztat aktorski i rozwijając twórcze zdolności, równocześnie łapią oddech od codzienności i dają polskiej społeczności w Cork pretekst do wyskoku z rutyny. Stwarzają rodakom okoliczność do spotkania z literaturą, refleksją i z sobą nawzajem. Przez sześć lat swej działalności teatr wystąpił przed publicznością szesnaście razy i przygotował dwanaście przedstawień, m.in. „A Więc Wojna”, „Miłość to Święto Ruchome”, „Pochyleni Nad Żłóbkiem”, czy „Powroty”. Dwukrotnie dołączył do repertuaru Polska Eire Festival z propozycją spektakli poszukujących wspólnych polsko-irlandzkich akcentów: „Honour & Rage” oraz „With Time”. Obecnie „Bric-a-Brac” tworzą: Magdalena Figarska, Janusz Kempa, Margo Krawczyk, Monika Kucharska, Janusz Luberda, Katarzyna Walkowska, Karolina Zygmunt.

W niedzielę, 1-szego lipca o godz. 20.00 „Bric-a-Brac” serdecznie zaprasza do Firkin Crane na premierę spektaklu pt. Spory Roku. Komediowa forma przedstawienia oraz wybrane teksty autorstwa:  Jerzego Dobrowolskiego, Stefanii Grodzieńskiej, Douglasa Jerrolda i Sławomira Mrożka mają w założeniu kusić obietnicą chwili relaksu i uśmiechniętych przemyśleń.

Monika Kucharska