DRODZY RODZICE POLSKICH NASTOLATKÓW!!!

Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza do polskiej szkoły, a Wy:
• chcielibyście wzbogacić ich słownictwo,
• chcecie dać im szansę zdawania matury z języka polskiego jako obcego w irlandzkim systemie oświaty,
• nie chcecie, by Wasze dziecko zapomniało o swych korzeniach, ale trudno było zrobić pierwszy krok i zapisać go do polskiej szkoły…

…JUŻ DZIŚ MOŻESZ ZACHĘCIĆ SWOJE DZIECKO, BY WZIĘŁO UDZIAŁ W CZTEROMIESIĘCZNYM KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO W CORK VOLUNTEER CENTRE, North Main Street, który będzie się odbywać w każdą środę w godzinach: 16:30-18:30.

Koszt kursu to €30 miesięcznie. Pierwsze zajęcia są bezpłatne.

Lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce przeznaczone dla dzieci w wieku 10-14 lat rozpoczną się już od 8 lutego br.
Nauczycielem jest pani Maja Skowron, znana jako druhna Maja-opiekun dzieci należących do harcerstwa w Cork.
Pani Skowron jest certyfikowanym nauczycielem akademickim w stopniu doktora z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim, w tym w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego. Jest również wieloletnim wolontariuszem działającym na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Irlandii.
Celem edukacji polonijnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym oraz estetycznym. Naszym zadaniem, jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, budowania tożsamości narodowej, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do motywowania uczniów do kontynuowania nauki w klasach starszych.
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć pod numerem telefonu: 0857879558.