Zapraszamy państwa na koferecję, zorganizowaną z okazji obchodów 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, zapraszamy całą polonię.

Niepodległość : Polskie i Irlandzkie drogi

29 września 2018, University College Cork, Aula Maxima

 

 Program

10 -10.10 Powitanie

10.10-10.40 Pan Gabriel Doherty (UCC) – (Nie)zjednoczona Irlandia. Drogi do niepodległości  1800-1949

10.40-11.10 Dr Bożena Cierlik (UCC) –“Za waszą wolność i naszą” Polski wysiłek wojskowy 1914-18

11.10-11.40 Prof J.J Lee (NYU) – Refelksje nad niepodlegloscia

11.40-12.10 Prof Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański) – Kwestia polska w oczach brytyjczyków w przededniu wojny.

12.10-12.40 Dr Tomasz Pudlocki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)- Polska delegacja na konferencji pokojowej w Paryżu.

12.40-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.30 Dr Aneta Stępien (TCD) – Polski romantycyzm a walka o niepodległość.

14.30-15.00 Dr Aleksandra Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) – Zapomniana rola ruchu spółdzielczego w procesie odzyskania niepodległości.

15.00-15.30 Dr John Borgonowo (UCC )-  Irlandzka wojna o niepodległość  i jej rezultaty

15.30-16.00  Podsumowanie i dyskusja

 

Konferencja zorganizowana przez  Dr Bożenę Cierlik, School of History, UCC (bozena@ucc.ie)