Do wiadomości:
– Ambasada RP w Dublinie
– media w Irlandii oraz w Polsce
– działacze polonijni w Irlandii

Dnia 28 stycznia 2018

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani, działacze społeczni w Irlandii oraz reprezentujący organizacje polonijne od wielu lat działające na rzecz Polaków i Polonii w Irlandii, oświadczamy, iż nie zamierzamy w przyszłości współpracować z portalem Polonia Irlandia (www.poloniairlandia.pl/), reprezentowanym przez pana Roberta Rodziewicza.

Nasza decyzja podyktowana brakiem stosowania ogólnie przyjętych standardów dziennikarskich przez właściciela portalu, na którym od kilku już lat publikowane są treści niemające pokrycia w rzeczywistości, a opinie pana Rodziewicza mają często znamiona pomówień i godzą w dobre imię polonijnych działaczy oraz organizacji, do których Ci ostatni należą.

Ponadto w naszej opinii, pan Rodziewicz nie postępuje zgodnie z etyką dziennikarską („Code of practice” opublikowaną przez Press Council w Irlandii www.pressombudsman.ie/code-of-practice.150.html), a jego działalność nie ma znamion obiektywnego dziennikarstwa.

Z uwagi na nieetyczne zachowania właściciela portalu, niżej podpisani odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z portalem teraz i w przyszłości.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni materiałami publikowanymi na jego portalu o składanie skarg do irlandzkiego Press Ombudsmana ( http://www.presscouncil.ie ).

Podpisano:

Lila Maciejewska – szef sztabu WOŚP Cork

Wojciech Białek – Dyrektor Centrum Together-Razem z Cork

Maja Skowron Grzéskowiak – Koordynator ds. Finansów WOŚP Cork

Izabela Krygiel-Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork

Adam Oleś – Vice Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork

Radosław Radecki – Stowarzyszenie Kibiców Cork Eagles Cork

Joanna Dobosz-Chuda – Prezes Klub Twórczego Myślenia z Limerick

Justyna Cwojdzińska – Prezes Polish Art Festival z Limerick

Aneta Kubas – Prezes Biblioteka Biblary z Dublina

Wojciech Kostka – Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne z Arklow

Barnaba Dorda – Przewodniczący Zarządu Forum Polonia Dublin

Łukasz Czajkowski – Członek Zarządu Forum Polonia z Dublina

Agnieszka Wieczorkowska – Członek Zarządu Forum Polonia z Dublina

Monika Okuniewska – Dyrektor Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork

Krzysztof Wiśniewski – WaterPol z Waterford

Katarzyna Kawka – Przewodnicząca Polish Scouting Association – ZHP w Irlandii